Generalforsamling i Stubkjær og omegns Venner

Skrevet af
Hvornår:
17. maj 2017 kl. 19:30
2017-05-17T19:30:00+02:00
2017-05-17T19:45:00+02:00
Hvor:
Munklindehus

Dagsorden

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4) Behandling af indkommende forslag
6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
På valg er Morten Friis Skov og Helle Gottenborg.
7) Valg af revisor
8) Eventuelt