Gymnastik

Undervisning i bevægelse og afspænding v/ Ulla Bay Poulsen i Munklindehus. En rigtig god motion for både mænd og kvinder.