Program 2019-2020

Aktive kvinder
Munklinde
Program for 2019-2020

Velkommen til en ny sæson med spændende arrangementer!

Vi er en lokal forening for kvinder i alle aldre, som tilstræber at lave arrangementer, der kan være spændende for yngre såvel som for ældre. Vores mål er, at vi lærer hinanden bedre at kende på kryds og tværs af landevejene. Har du nogle ønsker og/eller emner, så ring eller skriv til en i bestyrelsen, så vil vi gerne tage det op.
Nye medlemmer optages hele året. Kontingent er kun 180,- kr. årligt. Pengene går til at arrangere forskellige arrangementer, som enten er gratis, eller foreningen giver et bidrag, hvor du som medlem får rabat. Gæster er også velkomne, se for evt. pris ved de forskellige arrangementer.
Aktive kvinder Munklinde har deres egen Facebook gruppe. Her lægger vi de kommende arrangementer op, hvor det er muligt at tilmelde sig. Vi lægger også stemningsbilleder op efter arrangementerne. Alle er velkommen i gruppen og til at lægge billeder og tekst ind fra Aktive kvinders arrangementer.

 

Tirsdag d. 20 august 2019 kl. 19.00
Kreativ aften om betonstøbning. (Vi forsøger igen )
Hos: Eva Munksgaard, Stubkærvej 2, Stubkær.
Eva vil fortælle os, hvordan man kan støbe med beton. Hun vil give os tips og dele ud af sine erfaringer omkring forme og materialer. Der bliver mulighed for at købe nogle af de ting hun har støbt.
Inkl. Kaffe og mundguf til ganen.
Pris: 10,- kr for medlemmer. Ikke medlemmer 25,- kr.
Tilmelding senest d. 16/8
Til Elin tlfnr. 61116909 eller munklindevej27@gmail.com

 

Mandag d. 23 september 2019 kl 19.00
Motionsgymnastik for alle M/K i Munklindehus.
Tove Pedersen vil igen undervise os i styrkende og smidiggørende motion. Vi skal være mindst 15 tilmeldte, for at starte et hold, så giv endelig besked videre til alle interesserede. Medbring liggeunderlag.
Pris: 500,- kr. for 10 gange før jul og 10 gange efter jul.
Tilmelding gerne inden opstart eller den første aften, som er en gratis prøvetime.
Til Elin tlfnr. 61116909 eller munklindevej27@gmail.com

 

Fredag d. 25 oktober 2019 kl 18.00
Pigeaften i Munklindehus.
Vi glæder os til endnu en hyggelig aften sammen med jer, hvor vi gentager succesen med Tommy Kok, som vil komme og lave en lækker menu til os.
Pris: 200,- inkl. drikkevare. Ikke medlemmer 250,- kr.
Tilmelding senest d. 15/10
Til Elin tlfnr. 61116909 eller munklindevej27@gmail.com

 

Tirsdag d. 5 november 2019 kl 19.00
Kvinder & biler.
En aften hvor Søren Skov, ved Ruskær auto  vil lære os lidt om biler, bl.a hvordan vi tjekker olie på bilen og hvordan vi skifter hjul, når uheldet er ude.
Husk praktisk og varmt tøj!
Max 15 personer, ved evt flere interesserede kan der arrangeres en aften ekstra.
Pris: 10,- kr for medlemmer. Ikke medlemmer 25,- kr
Tilmelding senest d. 1/11
Til Anette tlfnr. 22468186 eller ruskaervej12@gmail.com

 

Tirsdag d. 4 februar 2020 kl. 19.30
Generalforsamling hos Anette, Markvænget 9, Bording.
Ordinær generalforsamling afholdes hos Anette, hvor vi håber at se rigtig mange medlemmer. Dagsorden ifl. Vedtægterne.
Kom gerne med ris og ros, og forslag til kommende arrangementer.
På valg er Birthe Hedegaard, Annelies Vingborg og Tina Olesen.

 

Onsdag d. 11. marts 2020 kl. 19.00
Rundvisning på Hjertet, Ikast
Karsten Krogsgaard Sommer fra Ikast-Brande Kommune vil tage os med rundt fortælle om de mange aktiviteter, der er på Hjertet i Ikast. Efter rundvisningen er der mulighed for kaffe og kage, som vi skal bestille i forvejen, prisen kender vi ikke endnu.
Selve rundvisningen er gratis for medlemmer. Pris for ikke-medlemmer 25 kr.
Tilmelding senest 4/3 til Birthe
Tlf. 41584854 eller e-mail: Hedegaard.birthe@gmail.com

 

Maj/juni 2020 (præcis dato kommer senere)
Familieudflugt til Havredal praktiske uddannelse, Ulvedalsvej 30-34, 7470 Karup
Samkørsel kan evt. aftales.
Vi vil denne aften besøge Havredal praktiske uddannelse, som er en landbrugsskole for unge i alderen 16-25 år med særlige behov. Vi vil få en rundvisning på skolen, som driver et moderne landbrug med 170 ha jord der drives økologisk, med en moderne maskinpark. De har 60 sortbrogede køer i løsstaldsdrift, 18 heste og 120 søer. Skolen har også en blomsterpark og masser af grønne områder.
Pris: 25,- kr for medlemmer. Ikke medlemmer 50,- kr. inkl. Kaffe og kage.
Tilmelding senest d. (dato kommer senere)
Til Tina tlfnr. 26395105 eller tina-ole@privat.dk

Tilmelding til arrangementerne, kan modtages på en af nedenstående e-mail eller Tlf.nr.

Ligeledes vil vi løbende lægge arrangementer op på vores Facebook side, hvor man også kan tilmelde sig.
Ret til ændringer forbeholdes.

Vi glæder os til nogle gode aftner med hinanden !
Med venlig hilsen
Bestyrelsen:

Annelies Vingborg                     25111677          annelies@live.dk

Tina Olesen                                  26395105          tina-ole@privat.dk

Elin Vestergaard                         61116909          munklindevej27@gmail.com

Birthe Hedegaard                      41584854          hedegaard.birthe@gmail.com

Anette Schultz                                                         22468186          ruskaervej12@gmail.com

 

Suppleanter:

Maria Mejlby Skov                    20513728          mariamejlby@yahoo.dk

Helle Guldberg Poulsen          25138907          hellepoulsen@outlook.dk