Program 2020-2021

Aktive kvinder
Munklinde
Program for 2020 – 2021

Velkommen til en ny sæson med spændende arrangementer!

Vi er en lokal forening for kvinder i alle aldre, som tilstræber at lave arrangementer,
der kan have interesse både for yngre og for ældre. Vores mål er, at vi lærer hinanden bedre at kende på kryds og tværs af landevejene. Kontakt en af os i bestyrelsen
hvis du har nogle ønsker og/eller emner, vi er altid åbne for nye ideer.
Nye medlemmer optages hele året. Kontingent er kun 180 kr. årligt. Pengene går
til forskellige arrangementer, som enten er gratis, eller foreningen giver et bidrag,
hvor du som medlem får rabat. Gæster er også velkomne, se evt. pris ved de forskellige arrangementer. Aktive kvinder Munklinde har deres egen Facebookgruppe. Her lægger vi datoer op for de kommende arrangementer, hvor det er muligt at tilmelde sig, ligesom datoerne også bliver lagt på Munklinde.net. Vi lægger
også stemningsbilleder op på Facebook efter arrangementerne. Alle er velkomne i
gruppen, og I må meget gerne lægge billeder og tekst ind fra de forskellige arrangementer.

 

Onsdag den 9. september 2020 kl. 19.30
Stress- og meditationsaften hos Helle Gottenborg, Vester Moselundvej 12
Helle vil først fortælle lidt om stress i hverdagen, derefter går vi en stille tur i området, hvorefter der er mulighed for mere information og plads til spørgsmål, mens
vi nyder en kop kaffe/te. Dernæst endnu lidt meditation, inden vi slutter af med en
sang. Vi kan max være 30 personer.
Pris 50 kr. for medlemmer og 75 kr. for ikke-medlemmer. Medbring selv kaffe/te
og kage.
Tilmelding senest d. 2/9 til Annelies – på tlf. 25111677 eller på e-mail:
annelies@live.dk

Mandag d. 28. september 2020 kl. 19.00
Motionsgymnastik for alle M/K i Munklindehus
Tove Pedersen vil igen undervise os i styrkende og smidiggørende motion, men da
der de foregående år har været svigtende fremmøde, når vi kommer på den anden
side af nytår, prøver vi i første omgang at nøjes med ½ sæson. Vi skal være mindst
15 tilmeldte for at starte et hold, så giv endelig besked videre til alle interesserede.
Medbring liggeunderlag.
Pris: 250 kr. for 10 gange før jul. Tilmelding gerne inden opstart eller den første
aften – som er en gratis prøvetime – til Elin på tlf. 61116909 eller på e-mail:
munklindevej27@gmail.com

“AFLYST” Fredag d. 30. oktober 2019 kl. 18.00 
Pigeaften i Munklindehus
Vi glæder os til endnu en hyggelig aften sammen med jer, hvor vi i år vil få besøg
af Pandekagevognen, som forhåbentlig vil servere noget spændende mad for os.
Pris: 200 kr. inkl. drikkevarer. Ikke-medlemmer 300 kr.
Tilmelding senest d. 23/10 til Maria – på tlf. 20513728 eller på e-mail:
mariamejlby@yahoo.dk

“AFLYST” Tirsdag d. 2. februar 2021 kl. 19.30
Generalforsamling hos Helle Guldberg Poulsen, Søbjergvej 85
Ordinær generalforsamling afholdes hos Helle, hvor vi håber at se rigtig mange
medlemmer. Dagsorden ifl. vedtægterne.
Kom gerne med ris og ros, og forslag til kommende arrangementer.
På valg er Elin Vestergaard.

“AFLYST” Tirsdag d. 16. marts 2021 kl. 19.00
Rundvisning på Hjertet, Ikast
Et arrangement fra foråret 2020, som
desværre blev aflyst på grund af Coronakrisen. Karsten Krogsgaard Sommer fra
Ikast-Brande Kommune vil tage os med
rundt og fortælle om de mange aktiviteter der er på Hjertet i Ikast.
Efter rundvisningen er der mulighed for kaffe/te og kage, som vi skal bestille i
forvejen. Pris 40 kr. for dette traktement.
Selve rundvisningen er gratis for medlemmer. Pris for ikke-medlemmer 25 kr.
Tilmelding senest d. 9/3 til Birthe – på tlf. 41584854 eller på e-mail:
hedegaard.birthe@gmail.com

Torsdag den 6. maj 2021 kl. 19
Familieudflugt til Havredal praktiske uddannelse, Ulvedalsvej 30-34, 7470 Karup
Samkørsel kan evt. aftales.
Vi vil denne aften besøge Havredal praktiske uddannelse, som er en landbrugsskole
for unge i alderen 16-25 år med særlige behov. Nogle af eleverne vil give os en
rundvisning på skolen, hvor vi vil se et moderne, økologisk landbrug med 180 ha
jord, med en moderne maskinpark. De har 60 sortbrogede køer i løsstaldsdrift, 15
heste og 230 søer. Skolen har også en blomsterpark og masser af grønne områder.
Efter rundvisningen kan vi nyde vores medbragte kaffe/te og kage, mens Mette vil
fortælle lidt om skolens historie. Der vil også være mulighed for at handle i deres
gårdbutik.
Pris: 25 kr. for medlemmer. Ikke-medlemmer 50 kr.
Tilmelding senest d. 29/4 til Helle – på tlf. 25138907 eller på e-mail:
hellegpoulsen@outlook.dk