Munklindes venner

Munklindes venner – styrker lokalsamfundet

Foreningens formål er, at støtte og vedligeholde tiltag som fremmer fællesskabet i Munklinde og omegn, herunder også støtte vedligeholdelse af Munklindehus.

avis udklip

Udvikling og fællesskab er vigtige nøgleord !
Bestyrelsen i Munklindes Venner ser udviklingsplanen som et godt udgangspunkt for projekter, som gavner Munklindes udvikling i de kommende år. Vi vil arbejde for, at Munklindes udviklingsplan bliver gjort til handling og ikke blot ender som fine ord i et kompendie.
Vi ser frem til, at borgerne løfter i flok, når ønskerne i planen skal føres ud i livet gennem projekter. Læs mere om dette på linket i venstre side. Vi vil gerne samarbejde med så mange som muligt om, at Munklinde bliver et endnu mere attaraktivt sted at bo / bosætte sig.