Medlemsskab

I 2010 havde Munklindes Venner 83 betalende medlemmer!

Vil du også gerne være medlem af Munklindes Venner og dermed være med til at støtte lokalsamfundet?

Foreningens formål:
Vedligeholdelse af Munklindehus, samt støtte tiltag som fremmer fællesskabet i Munklinde og omegn.

Medlemskab betales årligt og følger kalenderåret.
Årligt medlemskab koster 25,00 kr. pr person

Kontaktperson:
Kirsten Jensen
mobil: 40264784

Der kan betales kontant ved personlig henvendelse, Mobilepay: 40264784 eller beløbet kan overføres til foreningens konto i Andelskassen Midtvest: 5955 1070424
Husk blot at påføre navn og adresse, så vi kan se hvem der har indbetalt.