Munklindehus udviklingsprojekt

Jordvarmeanlæg, gårdhave og legeplads ved Munklindehus

Udskiftning af eksisterende oliefyr med jordvarmeanlæg. Bygning af gårdhave med borde/bænkesæt og havedør med vinduesparti ind til salen i Munklindehus samt isolering af loft i salen. Opførsel af naturlegeplads med rustikke legeredskaber.

Formålet med projektet
Opvarmningsformen i Munklindehus skal fremtidssikres, ved at udskifte det gamle eksisterende oliefyr med jordvarme. Herved opnås en besparelse på driftsomkostningerne samt en miljømæssig gevinst. De årlige opvarmningsudgifter ventes halveret og der vil blive udledt en lavere mængde CO2. Desuden isoleres loftet i Munklindehus salen, for at opnå yderligere energibesparelser og for at forbedre akustikken i rummet.
Gårdhaven med havedør og vinduesparti fra salen samt hyggelige bord/bænkesæt vil forhøje herlighedsværdien af Munklindehus. Gårdhaven vil skabe flere opholdssteder i forbindelse med huset. Desuden vil havedør og vinduesparti skabe forbedret lysindfald i salen, hvilket vil gøre huset mere indbydende især i sommerhalvåret. Alt i alt vil gårdhave projektet gøre Munklindehus mere attraktivt både i forbindelse med udlejning og til diverse lokale aktiviteter. Bevarelse og forbedring af faciliteter i forsamlingshuset er med til at støtte det lokale fællesskab og holde liv i hele Munklinde og omegn.
Legepladsen er ligeledes med til at forøge attraktiviteten af Munklindehus og skaber også et udendørs samlingssted for områdets børn og børneklubben tæt på naturen.

Landzonetilladelse
Arealet hvorpå legepladsen ønskes etableret ændrer herved anvendelse og det kræver derfor en landzonetilladelse. Denne har vi nu fået, men tilladelsen kan først udnyttes 4 uger efter offentliggørelsen, hvilket gøres i Ikast Avis (Focus) onsdag d. 23. juni 2010 Vi håber naturligvis ikke at nogen har noget at indvende.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opførsel af legeplads indenfor skovbyggelinje
Da stykket hvorpå legepladsen er tiltænkt ved Munklindehus ligger indenfor skovbyggelinjen, kræver det en dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Denne dispensation har vi nu også fået fra Ikast-Brande kommune, efter høring af skovejerne, som ikke havde nogen indvendinger til opførelsel af legeplads. Der er i afgørelsen lagt vægt på, at legepladsen ligger langt væk fra skovbrynet i forbindelse med allerede eksisterende byggeri. Legepladsen vil fremstå som et åbent anlæg og ikke fylde ret meget i landskabet. Ligesom det vurderes, at legepladsen ikke vil have nogen effekt på flora og fauna der er tilknyttet skoven.

Brugskontrakt
Der er også lavet en brugsaftale med Ikast-Brande kommune om, at stykket ved Munklindehus i hjørnet mod fodboldgolf og sportsplads må benyttes til legeplads for byens børn og unge samt brugere af Munklindehus.

Byggetilladelse
Så nu afventer vi blot byggetilladelsen, hvortil ansøgningen er indsendt. Vi forventer derfor, at kunne etablere legepladsen i sensommeren. Vi ved godt, at det er forsinket i forhold den udmeldte tidsplan, men hellere lidt senere og så have en legeplads som er helt i gennem lovlig.

Vi ser frem til at legepladsen bliver en realitet
Har du spørgsmål eller ønsker du at bidrage med hjælp på den ene eller anden måde, kan du rette henvendelse til Torben Bach Andersen som er leder af denne del af projektet ved Munklindehus. Tlf.: 97 15 75 45