Generalforsamling Munklindehus 2017

Skrevet af

Onsdag d. 17 maj kl. 19:30 afholder vi generalforsamling i Munklindehus.

I år er vi 3 foreninger der er gået sammen, Stubkjærs Venner, Munklindes Venner og Munklindehus, så det bliver en rigtig god aften, hvor vi naturligvis forventer at se en masse Stubkjær/Munklindefolk.

Dagordren for alle 3 foreninger vil være tilgængelige på hjemmesiden, senest 14 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen i Munklindehus har fået besked fra Peder Andersen og Rasmus Steffensen, at de ikke ønsker genvalg til bestyrelsen, men de ønsker stadig at være til rådighed når der er job der skal gøres. Så vi slipper dem ikke helt af syne.

Resten af bestyrelsen, Lene Simonsen, Conny Furbo og undertegnede kan ikke klare arbejdet alene, og der skal være 5 personer i bestyrelsen, ifølge vedtægterne.

Så en opfordring:
Kunne det være dig der har lyst til at være en del af os, og vores fælles forsamlingshus. Vi stiller ingen krav til færdigheder eller evner, men forventer at du deltager i møderne, hvor vi planlægger ca.3 mdr. af gangen. Vi har det hyggeligt, samtidig med at vi er effektive.

Det er nødvendigt at der er 2 personer der melder sig frivilligt, så vi er fri for at komme i den frygtelige situation, at vi må presse nogle til at være med. Det kommer der som regel aldrig noget godt ud af. Det vil også være meget uheldigt hvis du/I bliver væk fra denne aften, fordi du/I er bange for at blive valgt ufrivilligt ind i bestyrelsen.

Vi håber og tror på at der 2 der melder sig.

Vi ønsker at der kommer rigtig mange, da det er hele områdets ildsjæle der kalder sammen. Jo flere vi er, jo hyggeligere bliver det, og jo flere idéer kan der komme på bordet.

Husk hvis du har forslag til bestyrelsen der skal behandles af generalforsamlingen, skal de sendes ind til bestyrelsesformanden, senest 8 dage for mødet.

Vel mødt d. 17 maj.

Med venlig hilsen

Kirsten Jensen Mail: otvj@energimail.dk
Formand Munklindehus
Formand Munklindes venner