Byens historie og bebyggelse

Byen og stedets historie
Munklinde er en temmelig ny by. Den formodes opført i forbindelse med hedens kolonisering for ca. 100 år siden. Mejeriet er således dateret til at være opført i 1916. Munklinde kan givetvis tilskrive sin eksistens koloniseringen af heden, Karup Fladen. Beliggenheden har mange positive aspekter, bl.a. ådalen med mosen som et stort rekreativt område, plantagerne og de gode pendlingsafstande til den større infrastruktur.

Fællesskabets bygninger og anlæg
Lidt udenfor byen mod syd ligger et større samlet anlæg med forsamlingshuset Munklindehus som er opført i 1971, herved ligger idrætsbaner og fodboldgolf. Stedet er velpasset og har masser af kvaliteter.
Inde i landsbyen ligger missionshuset Bethania, som i dag kun fungerer som ”hyggeklub” se nærmere under aktiviteter.

Bebyggelse og arkitektur
Munklinde har ingen bygninger, der indtager en sådan dominans, at den øvrige bebyggelse fremstår underordnet i forhold hertil. Mejeriet har måske tidligere haft en sådan status med dets markante og artikulerede facadeudformning. Ligeledes har Munklindegård midt i byen sikkert også tidligere haft en dominerende status i kraft af sin størrelse.
Byen fremstår i dag med en egal bebyggelse, omend en del af de nye enfamilehuse er noget større og præget af et mere bevidst arkitektonisk valg end de øvrige huse.
Mange af byens huse er opført efter den samme afstand til vejmidte, fælles byggelinje.
Bortset fra Munklindegaard og den tidligere købmandsbutik på hovedgaden, der i dag anvendes af et postordrefirma, er samtlige huse i byen beboelseshuse
Munklindes huse er længehuse, hvoraf de fleste er opført i 1 1/2 etager med udnyttet tagetage. De gamle huse, bortset fra mejeriet og gården, er relativt beskedne huse, opført i tegl og med tegl eller eternitplader/-skifer på taget. De store nye huse adskiller sig herfra ved at være opført i træ.
Mejeriet har en interessant facade med et rundbuet vindue og murede lisener.
Beplantningen i form af nærheden til Haraldslund Plantage giver vejen mod Ilskov en karakter af en skovby, hvor husene veksler med en skovagtig beplantning.