Munklindehus

Bestyrelsen 2015

Munklindehus, Munklindevej 39, Munklinde, 7441 Bording.

Munklindehus
Formand:
Kirsten Egeberg Jensen, Munklindevej 44, 7441 Bording
Tlf.: 97145181
Mail: OTVJ@Energimail.dk

Kasserer:
Conny Furbo, Gedhusvej 12, 7441 Bording
Tlf.: 97145342

Udlejning:
Lene Simonsen, Vester moselundvej 10, 7441 Bording
Tlf.: 86862193 / 26712193
Mail: peerlene@gmail.com

Peder Andersen, Nejgårdsvej 3, 7441 Bording
Tlf.: 23494758
Mail: Lillianpeder@Gmail.com

Rasmus Steffensen, Munklindevej 55, 7441 Bording
Tlf.:97145976 / 20913134
Mail: rh-steffensen@hotmail.com

Suppleanter:
Eigil Olesen
Tom Nygaard

Revisorer:
Ole Olesen
Birthe Hedegaard