Munklindehus

Bestyrelsen 2015

Munklindehus, Munklindevej 39, Munklinde, 7441 Bording.

Munklindehus
Formand:
Kirsten Egeberg Jensen, Munklindevej 44, 7441 Bording
Tlf.: 9714 5181/ 4026 4784
Mail: OTVJ@Energimail.dk

Kasserer:
Conny Furbo, Gedhusvej 12, 7441 Bording
Tlf.: 9714 5342

Udlejning:
Lene Simonsen, Vester moselundvej 10, 7441 Bording
Tlf.: 8686 2193 / 2970 2193
Mail: peerlene@gmail.com

Projekt ansvarlig:
Dianne Zabell (Basse)
Mobil: 2490 0302
Mail: diannezabell@gmail.com

Sekretær:
Kirsten Frederiksen
Mobil: 2881 4394
mail: kirkiil@hotmail.com

Suppleanter:
Eigil Olesen
Tom Nygaard

Revisorer:
Ole Olesen
Birthe Hedegaard