Udlejning

Information til lejere

Kontakt vedr. udlejning:
Kirsten Egeberg Jensen, Munklindevej 44, 7441 Bording
Tlf.: 4026 4784
Mail: OTVJ@Energimail.dk
Aflevering af huset:
Huset skal ikke rengøres efter brug, men vi henstiller til at huset bliver afleveret i god stand, og af hensyn til det frivillige rengøringsteam skal nedenstående få regler, overholdes.
• Gulvene i festsalen og i køkkenet skal fejes.
• Porcelæn skal være vasket af og anbragt på rette sted i skabe og på stativer. Følg venligst labels med arts angivelser.
• Køleskabene skal være tømt og afvasket. OBS! Skabene skal være tændt.
• Afvask alle køkkenborde, komfur, ovn og opvaskemaskine.
• Tøm skraldespandene. Container er placeret udenfor, bag hegnet.
• Alle radiatorer skal stå på 1 i sommertid og 2 i vintertid.
• Luk alle vinduer og sluk lyset i alle rum.
• Har gårdhaven været benyttet, beder vi venligst om, at denne afleveres i pæn stand. Affald fjernes, askebægre tømmes og bordene aftørres.
* Toiletter og gulve rengøres af husets rengøringsteam.

 Opvaskemaskinen:

Brugsanvisning er placeret på væggen til højre for maskinen.
Hvis der opstår driftsproblemer, kontakt udlejer.

Komfuret:

Der åbnes for gassen, på væggen ved vaskene, bag komfuret.
Benyt en lighter med lang studs, til at tænde for gasblusset.
Tænde-vejledning hænger på væggen ved gashanen.

Emhætten:
Emhætten tændes på kontakten på væggen til venstre for komfuret (ved døren ud til personaletoilettet).

Kaffemaskinen:

Vandbeholderen tændes på kontakten på væggen, til højre for maskinen.
Stikket fra kaffebeholderen sætte i kontakten bag bjælken, så den røde lampe på kaffebeholderen lyser.
Vælg vandmængde på maskinen og fyld kaffebønner i tragten.
Der skal bruges ca. 350-400 gr. kaffe pr. 10 liter vand.
Der skal kun benyttes ét kaffefilter af gangen (De er tynde, men kan sagtens holde) Bemærk, kaffebeholderen kan indeholde 10 l. kaffe.
Tuden fra vandbeholderen skal placeres i en position, så den grønne lampe på vandbeholderen, lyser konstant.

Ovn

Ovnen er en varmluftsovn med damp. Kan benyttes uden damp. Kan rumme 10 plader af gangen.

Audio-visuelle hjælpemidler:
Der forefindes teleslynge og projektor i huset.
Teleslynge tændes bag ved scenen og lyden reguleres ved køkkendøren i salen (Er afmærket).
Mikrofon kan lånes.
Kontakt udlejer hvis I ønsker at benytte teleslynge eller projektor.

Springvandet i gårdhaven:

Springvandet i gårdhaven, kan tændes på kontakten, til højre for terrassedørene, inde i salen. Lad venligst stikket sidde i stikkontakten udenfor.

Husregler:
Ituslået porcelæn og glas anbringes på køkkenbordet, idet lejer er erstatningspligtig. Afregnes til udlejer sammen med lejen for huset.
• Kop/glas: kr. 20,00
• Tallerken, flad/dyb/frokost: kr. 30,00
• Tallerken, dessert/underkop: kr. 20,00
• Lampekupler: kr. 500,00
• Porcelænsskåle: kr. 75,00
• Glasskåle uanset størrelse: kr. 25,00

Service til borddækning
Klaveret skal blive stående på scenen

Brug af søm, skruer og stifter er ikke tilladt.
Skån stolene, lad være med at stå på dem.
Ris i salen er forbudt.
Ved aflevering skal alle borde og stole placeres i depotrummet.

Justerbar skillevæg, til opdeling / afskærmning
Skillevæg kan også benyttes til læ afskærmning mod evt. kulde eller træk fra terrassedørene

Husk!
Huset skal være ryddet og nøglen afleveret, senest kl. 07,00 næste dags morgen, hvis ikke andet er aftalt.

Al opbevaring af øl, vin, sodavand, spiritus, tobak og andre ejendele, sker på eget ansvar.

Medbring karklude og viskestykker. Toiletpapir og køkkenrulle er inkluderet i lejen.

Kontakt: Ved drifts problemer eller andre spørgsmål, kan nedenstående kontaktes.

Kirsten Frederiksen Tlf.: 2881 4394
Dianne Zabell Tlf.: 2490 0302
Conny Furbo Tlf.: 9714 5342
Kirsten Jensen: 9714 5181 – 4026 4784