Udlejningspriser

Leje af Munklindehus 2.200 kr.
Dagen før 500 kr.
Dagen efter 500 kr.Kaffearrangement 900 kr.
Eks. ved morgensang, begravelser el.lign.Lokale foreninger 600 kr.
Eks. sogneaftner, bankospil

Generalforsamlinger 300 kr.
Kun for lokale foreninger

Bemærk! ved ungdomsfester, skoleafslutning m.v. er det et krav, at der er voksne til stede under hele festen.
Der opkræves et depositum på 2000,00 kr. der tilbagebetales efter rengøring af lokalerne.
Evt. fratrukket vederlag for ødelagte genstande og ekstra rengøring.

Pris for benyttelse af porcelæn:
Spisning, pr. kuvert 5 kr.
Kaffe, pr. kuvert 2,50 kr.

Nøgle kan afhentes og afleveres hos:
Lene Simonsen
Vester moselundvej 10, Munklinde
7441 Bording
8686 2193 – 2970 2193

Ved leje af Munklindehus kan nøglen afhentes dagen før fra kl. 18:00

Ønskes nøglen udleveret før dette tidspunkt, skal huset lejes ”dagen før”. Pris: 500,00 kr.

Betaling af leje sker ved aflevering af nøglen