Udlejningspriser

Leje af Munklindehus 2.200 kr.
Dagen før 500 kr.
Dagen efter 500 kr.

Sogneaftner og foredrag 1100 kr.
Kaffearrangement f.eks. morgensang og begravelser. 900 kr.
Lokale foreninger  f.eks.  bankospil og hyggeaftner. 600 kr.
Generalforsamlinger – kun for lokale foreninger 300 kr.

På grund af for mange dårlige oplevelser, lejes der ikke længere ud til ungdomsfester.

Pris for benyttelse af porcelæn:
Spisning, pr. kuvert 5 kr.
Kaffe, pr. kuvert 2,50 kr.

Nøgle kan afhentes og afleveres hos:
Kirsten Egeberg Jensen
Munklindevej 44, Munklinde
7441 Bording
Tlf.: 4026 4784
Mail: OTVJ@Energimail.dk

Ved leje af Munklindehus kan nøglen afhentes dagen før fra kl. 18:00
Ønskes nøglen udleveret før dette tidspunkt, skal huset lejes ”dagen før”. Pris: 500,00 kr.

Betaling af leje sker ved aflevering af nøglen