Udlejningspriser

Leje af Munklindehus 2.200 kr.
Dagen før 500 kr.
Dagen efter 500 kr.
Kaffearrangement 900 kr.
Eks. ved morgensang, begravelser el.lign.Lokale foreninger 600 kr.
Eks. sogneaftner, bankospilGeneralforsamlinger 300 kr. Kun for lokale foreninger

På grund af for mange dårlige opleverlser, lejes der ikke længere ud til ungdomsfester.

Pris for benyttelse af porcelæn:
Spisning, pr. kuvert 5 kr.
Kaffe, pr. kuvert 2,50 kr.

Nøgle kan afhentes og afleveres hos:
Lene Simonsen
Vester moselundvej 10, Munklinde
7441 Bording
8686 2193 – 2970 2193

Ved leje af Munklindehus kan nøglen afhentes dagen før fra kl. 18:00

Ønskes nøglen udleveret før dette tidspunkt, skal huset lejes ”dagen før”. Pris: 500,00 kr.

Betaling af leje sker ved aflevering af nøglen