Udlejningspriser

Udlejningspriser pr. 01/7/2024

Leje af Munklindehus.      2.600 kr.
Dagen før                              500 kr.
Dagen efter                           500 kr.
Sogneaftener                     1.100 kr.
Kaffearrangement.               900 kr.   Eks. ved morgensang, begravelser el.lign.
Lokale foreninger.                600 kr.   Eks. Bankospil, fællesspisning o.lign.
Generalforsamlinger.          300 kr.   Kun for lokale foreninger

Miljøafgift på dåser og flasker.
Dåser og flasker tages med hjem.
Alternativt kan de afleveres på containerpladsen. 300 kr.

Bemærk! Der tages ikke imod ungdomsfester, skoleafslutningsfester eller lign. fester hvor det er helt unge personer der fester.

Rengøring ud over 3 timer, afregnes med 200 kr. pr timer.

Ved leje af Munklindehus kan nøglen afhentes dagen før fra kl. 18:00
Ønskes nøglen udleveret før dette tidspunkt, skal huset lejes ”dagen før”. Pris: 500,00 kr.
Betaling af leje sker ved aflevering af nøglen

Nøgle udleveres ved Munklindehus og afleveres hos:
Kirsten Jensen
Munklindevej 44 Munklinde
7441 Bording
40 26 47 84
Eller ved nærmere aftale.