Fugleliv

Den bedste årstid for et besøg i mosen er foråret hvis man er fugleinteresseret.
Lige før man kommer til ”risten” umiddelbart inden man kommer til den indhegnede hjortefarm er der et område med pors, hvor det er almindeligt, at se bynkefuglen sidde. Samtidig med dette vil man typisk enten se eller høre vibe, dobbeltbekkasin, stor regnspove, sanglærke, skovpiber m.fl.
På vejen fra hjortefarmen og ned til åen er man i den fredede Munklinde Mose. Her ser og hører man havesanger, løvsanger og af og til græshoppesanger. Duehøg, musvåge og tårnfalk ses ofte svæve her.
Længere nede ad stien bliver træbevoksningen tættere. Her kan man i maj-juni være heldig at høre nattergalen synge.
Helt nede ved åen ses isfuglen jævnligt. Den yngler i åens skrænter.