Karup Å

Der er adgang for gående ad Engdraget. Stien finder man umiddelbart syd for munklinde by. Efter ca. 900m ad Engdraget går man over en rist, og man befinder sig nu i et fåregræsningsområde. Herfra er der af stien ca. 500m til Karup Å. Færdsel i den øvrige del af området er ikke tilladt og er i selve moseområdet i øvrigt særdeles vanskeligt på grund af den høje vandstand.