Munklindes natur

Munklinde ligger tæt på skov og i et landskab med udsigt og åbne vidder. Borgerne i landsbyen har dermed mulighed for både at opleve ro og få sanserne stimuleret.

Beskyttet natur.
Mellem landsbyen Munklinde og Karup Å ligger Munklinde Mose, der som nævnt er redet.
Karup Å er i sig selv beskyttet ifølge Lov om Naturbeskyttelse. Nord for landsbyen er der områder med hede og umiddelbart syd for findes et mindre overdrevs-areal. Hele området umiddelbart vest for Munklinde er domineret af skov og plantage ligesom der er mindre pletter med overdrev, eng og mose.