Linnebjerg Bakkeø

Brun Pletvinge
Morten DD Hansen

Linnebjerg Bakkeø er et fredet område med egekrat og hede, og her kan du opleve brun pletvinge.

Brun pletvinge er en truet sommerfugleart, som er ved at forsvinde fra vores område – men den findes stadig på Linnebjerg Bakkeø. Du kan være heldig, at se den flyve fra sidst i maj til sidst i juli.

Arten har nogle meget specifikke krav til levestedet. Hvis levestederne ikke længere kan leve op til disse krav vil arten uddø fra området. Larverne spiser kun plantearten almindelig kohvede, som vokser i bunden af lysåbne egekrat – den slags levesteder er ikke almindelige.

Linnebjerg Bakkeø er en lille og meget markant bakkeø, som er resultat af sidste istids landskabsdannelse. Man skal forestille sig, at alt andet jord-materiale omkring den blev skyllet væk af enorme mængder af smeltevand – Tilbage ligger den lille bakkeø.

På Linnebjerg Bakkeø er der på alle tidspunkter af året mulighed for at gå tur på de afmærkede stier.