Naturstier

Der ønskes afmærkede ruter

Et mindre stinet i byens sydlige del løber bag bebyggelsen fra Engdraget og op til hovedgaden. Der er flere grusbelagte småveje, der forbinder Munklinde med det omliggende terræn over engen og op i plantagerne.

Der blev under udvikling af udviklingsplanen ytret ønske om, at der blev etableret afmærkede natur-stier omkring Munklinde. En frisk borger, Karina Pedersen, er gået igang med at undersøge forholdene for dette, men det er et stort arbejde og der er brug for hjælp på opgaven – bl.a. fra landmænd, med tilkendegivelse af evt. markveje/stier må anvendes.