Bording skole

Bording skole

Borgere fra Munklinde-egnen er aktive i skolebestyrelsen.
Børnene i Munklinde går i en god skole i Bording.
Der er skolegang i Bording, som går fra 0 til 9. klasse.
Der er pr. 22-10-2009; 466 elever fordelt i 23 klasser heraf 1 specialklasse
Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
Indskolingen (0.-2. klasse): 24,2 elever pr. klasse
Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 22,2 elever pr. klasse
Udskolingen (7.-9. klasse): 16,8 elever pr. klasse

Der er skolebuskørsel fra Bording og rundt i skolesognet
Se køreplanen på www.midttrafik.dk under rute 174