Byggegrunde

Der er byggegrunde til salg i Munklinde. Lokalplanområdet udgør et ca. 3 ha stort areal, der hidtil har været anvendt til landbrug. Området er beliggende på østsiden af Munklindevej og Vester Moselundvej og syd for Engdraget.