Ilskov kirke

Kirke Hestlundvej 4, Ilskov 7451 Sunds

Sognepræst: Anne Linde Førgaard.
mobil 3030 0882. mail anlf@km.dk
Ansatte ved Ilskov Kirke:
Graver/kirketjener: Jørgen Stilling
97143224 / 40372732 ilskovkirke@mail.dk Kirkeværge: Tove Maul Lauritsen
tlf.: 9714 5270
Organist: Henrik Kjær Andersen,
mobil 2818 6954, mail h.a@godmail.dk
Kirkesanger: Anders Hald

Sogneaftner:
Se i aktivitets kalender

Morgensang i Ilskov Kirke
Den første tirsdag i hver måned vil der være morgensang i Ilskov Kirke kl. 9.30-9.45
Der vil blive sunget et par salmer, lyttet til en af den kommende søndags tekster, der evt. genfortælles eller kommenteres – og så bliver trosbekendelsen sagt og der bliver bedt fadervor. Alle er velkomne.

Ilskov Menighedsråd:

Formand, kontaktperson: Birgit Burla Johansen, Ilskov Hovedgade 39A, Ilskov.
Formand for valgbestyrelsen, Næstformand: Kaj Skodborg Hagelskær, Lærkeskovvej 2
Kirkeværge: Tove Maul Lauritsen Nyskovvej 13A, Ilskov. Mail: tove-m-l@hotmail.com 97145270/30615348
Kasserer Inger Rasmussen, Østerskovvej 26, Ilskov.
Menigt medlem: Iris Elise Tommerup, Nyskovvej 2, Ilskov.
Menigt medlem: Annelise Rosgaard Mikkelsen, Hedeskovvej 9, Ilskov.

MENIGHEDSRÅDSMØDER:
Alle menighedsrådsmøder er offentlige, så man er velkommen til at møde op.
Menighedsrådet i Ilskov har et udpræget samarbejde med byens og områdets øvrige foreninger omkring de sogneaftner, som finder sted dels i Ilskov Forsamlingshus og dels i Munklindehus, se nærmere herom under punktet fritid og under kommende aktiviter.

Kirkebil
Kan benyttes til fællesgudstjenester i alle tre sogne og til alle gudstjenester i egen kirke.
Herning Taxa, bestil dagen før på: 9712 0777, og opgiv konto: 1120.

Hvor henvender man sig …
… hvis man skal aflevere en fødselsanmeldelse?
Man henvender sig til kordegn Erik Andreasen i Sunds sognegård, Nørrevang 45, 7451 Sunds. E-mail: efa@km.dk, tlf: 5164 7640.
… hvis man skal have barnedåb?
Man ringer og aftaler en dåbsdato med sognepræsten, som derefter kommer på besøg til en dåbssamtale. Tlf. 3030 0882.
… i tilfælde af dødsfald?
Man kontakter bedemand og sognepræst. Sognepræsten er begravelsesmyndighed og skal godkende de papirer, bedemanden udfylder. Sognepræsten har en samtale med de efterladte angående afdøde og begravelsen. Sognepræsten kan bruges til efterfølgende samtale, hvis man ønsker det. Kirkens graver kontaktes angående gravsted.
… hvis man skal giftes?
Man kontakter først sognepræsten angående en vielsesdato. Derefter har man en vielsessamtale angående de praktiske forhold vedrørende vielsen. Kirkens graver kontaktes angående pyntning i kirken.

Renovering af Ilskov Kirke.
I 2005 begyndte Ilskov menighedsråd arbejdet med at få Ilskov kirke renoveret. Planerne blev præsenteret i forsamlingshuset og har været forelagt provst og provstiudvalg, biskop, nationalmuseet og kgl. bygningsinspektør. Repræsentanter fra de nævnte institutioner og udvalg har været ude og se kirken og har godkendt projektet. I 2009 blev pengene til projektet bevilget.
Planen er nu at få gennembrudt muren i de tre midterste buer mellem søjlerne i murværket mod øst, hvorved det bliver muligt at sætte glasmosaikker eller malede glas i det, som skal blive til tre nye vinduespartier. Det betyder, at der også skal tænkes nyt, hvad angår det nuværende alterparti. Der skal f.eks. findes en ny plads til det gl. altermaleri. Knæfaldet bevares, men skal
også fornys. Nogle af bænkene vil blive fjernet, så der kan blive plads til f.eks. kørestole og måske også et klaver på dette sted. Det mere end 60 år gl. varmesystem udskiftes og gulvet lægges om ved samme lejlighed. Kirkerummet skal også males så nyt og gammelt kommer i harmoni med hinanden. Der stræbes mod en sammenhæng mellem glasmalerierne eller glasmosaikkerne, kirkerummet og det øvrige inventar. Det er menighedsrådets plan, at arbejdet igangsættes efter konfirmationen i 2012, hvor kirken vil blive lukket i en periode.
Arbejdsgruppen, som består af menighedsrådet, Jørgen Stilling og Birgit Burla har været rundt og se på mange forskellige kunstneres værker og Grethe fra Galleri Emmaus (et galleri, der udstiller kunst inspireret af kristendommen) har undervist og vejledt i, hvordan man griber et sådant projekt som vores an og hvilke faldgruber, der kan være, når man skal udvælge kunst og samarbejde med
kunstnere og håndværkere. Efter mange møder sidder menighedsrådet lige nu med skitser fra to kunstner, hvilket sikkert vil betyde, at den ene bliver udtaget til at stå for kunsten i de nye østvendte vinduer. Arbejdet med glasvinduerne vil allerede blive udført i 2011. Menighedsrådet og udvalget synes, at det indtil nu har været et berigende arbejde med mange spændende oplevelser, meningsudvekslinger f.eks. om kunstens rolle i kirkerummet.
Kirkeudsmykningsudvalget ved Ilskov Kirke