Personale gennem tiden

Præster som har været ansat ved Ilskov Kirke:

Nuværende sognepræst Sten Rughave 2002 –

 

Dorte Jørgensen 1998 – 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

Svend Erik Søgaard 1993 – 1998

 

 

 

 

 

 

Vilhelm Værge 1976 – 1993

 

 

 

 

 

 

 

 

Organister:

 

 

 

 

 

Hanne Laursen ved orglet i Ilskov Kirke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuværende Kirkesanger Ann-Louise Langdal Hald
Afskedsfest og ny kirkesanger.
Anita synger ved sommerfestgudstjenesten i Ilskov

Den 23. september var der sanggudstjeneste i Grove Kirke og efterfølgende spisning og samvær i Ilskov Forsamlingshus for at sige tak til Anita Mortensen for den tid, hun har virket som kirkesanger i Ilskov og Grove og velkommen til Ann-Louise Hald, vores nye kirkesanger i Ilskov og Grove.

 

I Grove Kirke sang begge kirkesangere solo for menigheden. Ann-Louise havde valgt at synge »Skyerne Gråne og løvet falde«, som hun fremførte med overbevisning, men naturligt nok var det i særlig grad Anita, der fik lov at vælge blandt de sange og salmer, hun holdt af. Anita fremhævede bl.a. nordmanden Svein Ellingsens salme: »Nogen må våge i verdens nat«, både pga. dens tekst og melodi og Anitas stemme klædte begge dele rigtig godt. Der var efterårsstemning i mange af sangene. Vi kunne synge med og indimellem lytte – af og til sang med orgelledsagelse – men vi fik også lov at høre violin og saxofon. Aftenen fortsatte i Ilskov Forsamlingshus, hvor der blev spist aftensmad, sunget og holdt taler.
Med et glimt i øjet lagde Kaj Hagelskjær i sin tale til Anita ud med at ærgre sig over, at Anita havde opdaget, at Stavnsbåndet var blevet ophævet. Kaj havde i det hele taget vanskeligt ved at skjule sin glæde over Anitas måde at udføre sit kirkesanger-hverv på og fremhævede også sin fornøjelse ved at komme ca. en halv time før gudstjenesterne begyndte, pga. kaffen Jørgen Stilling altid havde brygget, snakken med og mellem medarbejderne om dagens salmer m.v. Grethe Martinussen sagde også tak til Anita for de 10 år, hun har virket som kirkesanger i Grove og lagde vægt på det gode miljø, hun var med til at skabe i kirkerummet, og næstformand Hans Kopp Jensen overrakte Anita en gave og en blomst fra begge menighedsråd.
Også Ann-Louise fi k en velkomstbuket. Fra medarbejdersiden fremhævede Steen Rughave Anitas smittende sangglæde og engagement ikke mindst i forbindelse med sanggudstjenesterne og hendes inkluderende måde at være til stede på under gudstjenester og kirkelige handlinger. Vi kender Anita som en, der brænder for det, hun har med at gøre – og sådan må det vel være, når man er Anita konkluderede Steen. Anita og alle opfordredes derefter til at bruge vågeblusset og til at brænde igennem, når der er brug for det. Der blev knyttet til ved opstandelsens igangsættende kraft og salmen: »Tænk at livet koster livet« – for Kristus satte jo netop hele sit liv i spil, men sejrede og vandt også Guds Paradis til os derved.