Ruskjærholm

Historien om Ruskjærholm

Ruskjærholm
Stedet blev doneret til Kræftens Bekæmpelse.
Anne og Hans Bach Jensen
 Anne og Hans Bach Jensen donerede i august 2008 deres gård, Ruskjærholm med ca. 120 tdr. land til Kræftens Bekæmpelse. Der blev indgået aftale om, at gården skulle indrettes til et kursus- og rehabiliteringscenter for kræftramte.

Landbrugsjorden nord for Ruskjærvej skulle frasælges, og en del af pengene herfra skulle bruges til renovering af bygningerne, opførelse af hytter i terrænet og til naturgenopretning.
Dette blev starten på en lang og til tider udfordrende proces med at få myndighedernes accept til renovering, ombygning og etablering af centeret. Først i januar 2010 kunne håndværkerne og gruppen af frivillige gå i gang, og i september 2011 var første del af projektet færdigt, og stedet kunne tages i brug.

Meget aktivitet har ført til løbende udvikling.

Aktivitetshuset, der blev opført i 2012
I løbet af meget kort tid kom der gang i mange forskellige aktiviteter, hvilket medførte, at der hurtigt blev et stort behov for mere plads i bygningerne. Derfor blev Aktivitetshuset opført i foråret 2012.

 

 

Til Ruskjærholm hører 24 ha jord.En blanding af hede, skov, et par dyrkede marker og nogle små-søer. Der er lavet gangstier med ruter af forskellig længde rundt i det dejlige terræn. Har man lyst til at gå en tur i den dejlige natur derude, er man altid velkommen til at tage derud på egen hånd.

I 2012 blev der opført en stor bålhytte nede ved den lille skovsø.

Stedet passes og drives udelukkende af en lille gruppe frivillige. Det betyder, at udgifterne til stedets drift holdes på et absolut minimum.