Aktiviteter

I dag er der mange spændende arrangementer.
Som tiden er gået, er viften af aktiviteter på Ruskjærholm blevet større og større, så der nu er:

•Gåture og samvær
•Cafèmøder for kræftramte
•Fri-træning for kræftramte
•Netværksmøder for kræftramte
•Kræftrehabiliteringsforløb (i samarbejde med Ikast-Brande kommune)
•Mange besøg (foreningerne mv.)
•Kurser i Kræftens Bekæmpelses regi
•Udlån til andre patientforeninger