Munklinde er ca. 100 år

Munklinde og hedens kolonisering
Hvor Munklinde ligger nu var der indtil forrige århundredeskifte kun én gård, nemlig
Munklindegård. I forbindelse med hedens kolonisering opstod landsbyen omkring et mejeri,
en smedie, en mølle, en snedker og en købmand. Den nærliggende Munklinde Mose
blev som højmose brugt til tørvegravning.

Bosætning og fredning
Der er idag ca. 70 borgere i byen og tilknytningen til landbruget i form af servicefunktionerne
er væk. Landsbyens rolle er blevet som bosted, og byen har eget forsamlingshus,
missionshus og bane med fodboldgolf.
Placeringen lige ved skov, plantage og mose er med til at gøre byen attraktiv for tilflyttere.
Udstykning med jordbrugsparceller har givet anledning til en del nybyggeri indenfor de sidste
år. Munklinde Mose blev fredet i 1980 og er en af Midtjyllands største moser med et
afvekslende fugleliv.