Uddrag af Ilskov kirkes historie

Uddrag af Ilskov kirkes historie

I 1998 kunne Ilskov kirke fejre sit 100 års jubilæum. I den anledning blev der udgivet en lille bog om kirkens historie.

I midten af 1800-tallet tog hedeopdyrkningen fat i området omkring Ilskov, Agerskov og Munklinde, og frem mod år 1900 voksede indbyggertallet fra 135 til det tredobbelte. Der var blevet ansat en lærer til at undervise børnene, og nu manglede man en kirke.

I 1882 blev de første møder om at få bygget en kirke holdt; men først i 1896 blev der givet endelig tilladelse fra Folketinget. Grundstenen til kirken blev lagt den 18. oktober 1897.
Allerede før tilladelsen til bygning af kirken blev givet, havde kirkekomiteen samlet 2000 kr. ind til kirkens drift, havde får lavet tegninger af arkitekt C. A. Wiinholt og havde fået sundhedskommissionens tilladelse til kirkegårdens pladsering.

Forud for kirkens placering var gået alvorlige stridigheder. Alle ville have kortest mulig vej til kirken, og beboerne i Agerskov og Munklinde ville derfor have kirken rykket ca. 600 meter mod øst. Resultatet blev dog, at man tog mod et tilbud fra Anders Martinus Jensen, som vederlagsfrit gav et stykke jord til at bygge kirken på.
Budgettet for kirkebyggeriet var på 18.500 kr. For at pengene kunne række, stillede egnens bønder med mandskab, heste og vogne, når der skulle flyttes materialer, og håndværkerne blev indlogeret på de tre Ildsgårde.

Kirken blev indviet den 18. dec. 1898. Da der endnu ikke var ansat en præst i Ilskov, var det pastor Kastrup fra Gjellerup, som holdt indvielsesprædikenen. Kirken var bygget til ca. 200 kirkegængere; men ved indvielsen mødte der 400 – 500 mennesker op.
Med kirkens indvielse nedlagde kirkekomiteen sit hverv, og der blev stiftet en kirkebestyrelse, som skulle stå for kirkens drift. I 1903 blev det første menighedsråd oprettet.

Kirkens første præst var Emil Georg Ludvig Valerius, der blev ansat den 15. februar 1899.

I sine første år blev kirken foruden gudstjenester også brugt til at offentliggøre meddelelser fra myndigheder og sogneråd. Blandt kirkebestyrelsens opgaver var et problem med spytning. Efter en gudstjeneste var der ofte hele søer af spyt på gulvet. Om det var spytteriet eller dårligt byggeri, der var årsagen, vides ikke; men allerede i starten af 1900-tallet var de problemer med råd i kirkens træværk, hvilket medførte at der måtte lægges et nyt gulv af sten.

Ilskov kirke fik installeret kirkeklokke i forbindelse med opførelsen; men der kom først orgel i kirken i 1912, det skete i forbindelse med en større reparation af kirkens træværk, som var stærkt angrebet at råd. Orglet kostede 1.250 kr. Disse penge var samlet ind blandt private og skænket af den lokale jagtforening.
I 1928 byggede man et ”nødtørftshus”, det kostede 130 kr., og i 1930-erne begyndte man at plante rundt om kirkegården.

I 1938 holdt man en stor 40 års jubilæumsfest; men 50 års jubilæet i 1948 sprang man over, da der var planer om en større modernisering af kirken. Den ville koste 32.000 kr., heraf skulle sognets beboere selv skaffe 6.000 kr. Ved denne modernisering fik kirken elvarme, nye elektriske lysekroner, nyt knæfald og nye stolestader.
I 1971 fik kirken et nyt orgel.

I 1991 købte menighedsrådet ”Kirkely”, som ligger lige overfor kirken. Det bliver i dag brugt til konfirmationsundervisning, mandskabslokaler og mødelokale.