Visioner for Munklinde frem mod 2020

Visioner for Munklinde frem mod 2020

Fik tilbud om hjælp til landsby-udvikling.
Som formand for Munklindes Venner fik jeg i juli 2008 en opfordring til at deltage i et projektforløb. Det var et projekt hvor Ikast-Brande kommune tilbød de forskellige landsbyer hjælp til at udarbejde en udviklingsplan for hvert enkelt område.

Munklindes fremtid blev drøftet.
Efter et orienterende optaktsmøde og en registrering af Munklinde, inviterede vi nogle få personer, som blev udvalgt så vi havde et bredt udsnit af lokalbefolkningen, til en workshop i Munklindehus d. 6. november 2008.
Her blev der sat fokus på hvilke værdier vi syntes Munklinde og omegn havde og hvordan vi kunne tænke os området skulle være om 12 år – altså i 2020.
Der var en rigtig god energi, masser af ideer og udviklingspotentiale, som så blev samlet sammen i et udkast til Munklindes udviklingsplan.

Udviklingsplanen blev fremlagt, drøftet og tilrettet ved et borgermøde.
Udviklingsplanen blev så fremlagt ved et velbesøgt Borgermøde d. 7. januar 2009.
Hvor vores ideer blev debatteret og flere nye dukkede op. Det bedste var, at der efterfølgende var flere, som meldte sig til, at deltage i arbejdsgrupper for de forskellige indsatsområder.

I Munklindes udviklingsplan er der også et afsnit hvor en fra COWI har været ude for at kigge på det fysiske bymiljø, han (Robert Mogensen) fremhæver at Munklinde indenfor en radius på ca. 10-15 km. har adgang til hovedvej 13 og 15 samt Karup lufthavn.
Han beskriver faktisk, at Munklinde fremstår generelt velholdt, med et enkelt sted eller to hvor der er lidt roderi.
At Munklinde med sit afvekslende og charmerende præg, bestemt ikke fremstår som en nødlidende by. Tværtimod udtrykker han, at Byen giver indtryk af at være i vækst med nyopførte store træhuse. Ligesom medborgerhuset og det omliggende idrætsområde og fodboldgolf virker velpasset og har masser af kvaliteter – og giver et generelt indtryk af, at Munklinde er en god bosætningsby.

Det er vi jo mange som godt ved, men jeg synes alligevel det er dejligt, at en som er vant til, at tage ud og vurdere landsbyer kommer til denne konklusion.

Udviklingsplanen er Munklindes bidrag til debatten om Kommuneplanen for Ikast-Brande Kommune for perioden 2009-2021. Planen sætter fokus på centrale temaer, der viser vore ønsker for landsbyens fremtid.

Målsætning for udviklingen i Munklinde
Borgerne prioriterer følgende mål for udviklingen af Munklinde i de kommende 12 år:
– at Munklinde er en pæn og hyggelig by, hvor der er sjove og specielle aktiviteter
– at Munklinde er en attraktiv landsby under stadig udvikling, så der bliver basis for en
mindre butik og bedre betjening med kollektiv trafik
– at der kommer en bedre udnyttelse af byens muligheder mht. pladser herunder en legeplads til børn
– at Munklinde fortsat er en attraktiv bosætningsby med mange aktiviteter også for teenagere
– at byen søger om øget tilskud til aktiviteter for at bevare det som allerede eksisterer
– at Munklinde og omegn får bedre kommunikationsmuligheder via mobilnet og fiber bredbånd
– at der etableres afmærkede natur-stier omkring Munklinde.
– at Munklindehus er udlejet hele tiden og kan fastholde den gode udvikling
– at der sker en styrkelse af kommunikationsmulighederne mellem borgerne i landsbyen
– at Munklinde fortsat bevarer sit landsbypræg
– at byens kvaliteter markedsføres bedre til nye beboere
– at der er et fantastisk sammenhold og en enorm opbakning til arrangementer
– at alle kan færdes sikkert rundt i byen på fortove og at der etableres vejbump
– at der er gode busforbindelse, så der kan være tale om et frit skolevalg
– at byen har genetableret et velfungerende fællesskab, så alle får dækket deres sociale
behov lokalt